Jdi na obsah Jdi na menu
 


*Vstúpite do obrovskej tanečnej sály a čakáte, čo sa bude ďalej diať. Poobzeráte sa okolo seba a uvidíte obrovské zrkadlo a obrázky s trofejami z tanečných súťaží. Zrazu vojde do učebne mladá učiteľka s obrovskými okuliarmi.*Dobrý deň študenti*pozdraví ich*Vítam vás na našej prvej hodine tanca. Volám sa Amy Keeper a budem vás učiť tomuto umeniu*predstaví sa a prevedie žiakov okolo triedy*Teraz vás všeobecne oboznámim s tancom*odmlčí sa.*

Tanec je zobrazenie reálnej skutočnosti pohybom. Je to umelecký pohyb. Vyjadruje city, nálady, obsah nejakého deja, niekedy len ťažko opísateľný zážitok...

Tanec prebieha v čase a priestore, má určitý rytmus a dynamiku. Vzniká spájaním jednotlivých tanečných prvkov(krokov, gest, rôznych pohybov celého tela).

Tanec môže byť:

1. bezdejový, nazývaný tiež absolútny, alebo lyrický

2. dejový = programový

Bezdejový tanec môže byť:

    a.  sólový

    b.  párový

    c.  zborový

Dejový tanec môže byť:

    a.  viacdejstvovým dielom

    b.  jednoaktovým tanečným dramatickým   dielom

    c.  krátkou dejovou scénkou - miniatúrou

Tanec sa delí podľa historických a funkčných kritérii na:

- ľudový, spoločenský,

- historický, klasický,

- moderný, súčasný,

- charakterový tanec.

ĽUDOVÝ TANEC

je najstarší, vytvorili si ho ľudia rôznych národností v rôznych krajinách. Spája sa s národnými tradíciami...

SPOLOČENSKÝ TANEC

je to druh zábavy ľudí, vznikol väčšinou úpravou ľudových tancov.

HISTORICKÝ TANEC

bol to pôvodne spoločenský tanec šľachty. Obmieňal a rozvíjal sa súčasne so spoločenským vývojom tejto spoločnosti.

MODERNÝ TANEC

začal sa formovať na prelome 19. a 20.storočia ako reakcia na úpadok baletu v závere 19.storočia.

SÚČASNÝ TANEC

Najmodernejšie techniky, ktoré rozpracúvajú jednotlivé osobnosti. Množstvo smerov, ktoré vznikali pôvodne ako kontrast ku klasickému tancu.

CHARAKTEROVÝ TANEC

je to tanečná technika vytvorená štylizáciou - úpravou ľudových tancov pre javiskové využitie.

SCÉNICKÝ TANEC

obsahuje zrozumiteľne jasne formulovanú myšlienku(obsah), tomu zodpovedajúce hudobné stvárnenie, vyjadrenie myšlienky pohybmi.

*Skončí výklad učiva a povie žiakom*Táto hodina bola viac teoretická, ale v ďalších ročníkoch už budeme mať aj praktickú časť*usmeje sa na študentov a na tabuľu napíše domácu úlohu*Študenti odpíšte si domácu úlohu a potom môžte ísť...Dovidenia*opustí učebňu*

Domáca úloha:

1. Čo je tanec?

2. Základné delenie tanca.

3. Opíš jeden ľubovoľný druh tanca.

4. Napíš RPG ako sa ti páčila hodina (min. 50 slov)

Domáce úlohy mi posielajte na mail anika105@azet.sk