Jdi na obsah Jdi na menu
 


*Vojdete do učební tanca, kde čakáte na svoju učiteľku.Ochvíľu vstúpi do triedy Amy a pozdraví žiakov*Dobrý deň. Vítam vás na našej tretej hodine tanca. Dnes by sme sa mali zaoberať Latinsko-americkými tancami*oboznámi študentov z učivom.*Medzi Latinsko-americké tance patrí: Jive, Paso Doble, Rumba, Cha-Cha a Samba*prísne sa pozrie na žiakov.*Teraz si povieme stručne o vlastnostiach týchto tancoch.

 

 

JIVE

ObrazekJe to rytmický swingový tanec. V mnohom je ovplyvnený rokenrolom, boogie-woogie a černošskými tancami. Rytmus je 4/4 a tempo 40-46 taktov za minútu.

 

 

 

 

PASO DOBLE

Obrazek

 

 

Jeho pôvod je v Španielsku v ľudových tancoch oslavujúcich víťazného toreadora. Rytmus je 2/4 a 60 taktov za minútu.

 

 

 

 

 

RUMBA

ObrazekRytmus rumby zdôrazňujú bicie nástroje, ako timbales (malé bubienky), bongo (veľký basový bubon), claves (drevené paličky). Rumba má 2/4 alebo 4/4 takt a u nás sa hrá rýchlosťou 30-40 taktov za minútu (správne 34 taktov).

 

 

 

CHA-CHA

ObrazekPochádza z Kuby, vznikla po jej ovplyvnení džezom. Názov čača vznikol údajne podľa zvuku, ktorý vydávajú topánky tanečníkov pri tancovaní postupovej premeny. Čača má asi 25 základných figúr a nespočetné množstvo zostáv a variácií. Hudba má 4/4 rytmus a 30-33 taktov za minútu.

 

 

SAMBA

Obrazek

Samba je najpopulárnejší brazílsky národný tanec. 2/4 alebo 4/4 rytmus podkresľujú exotické nástroje ako chocalho, cobana, réco-réco a iné. Pre spoločenský tanec je najvhodnejšie pochodové tempo 54-60 taktov za minútu. Samba vznikla z brazílskeho tanca bataque. Typickým pre sambu je pohyb húpanie-baus (pružné húpavé kroky v kolenách so súčasným mäkkým uvoľňovaním kolien a napínaním priehlavkov).

A teraz by sme sa naučili tancovať sambu*usmeje sa na žiakov a začne im ukazovať kroky samby. Zvlášť pre chlapcov, zvlášť pre dievčatá.*

SAMBA VPRED (SAMBOVÝ POHUP VPRED)

samba-vpred-dama.JPGDáma:

Raz 1. PRAVOU NOHOU (ďalej len PN) urobte stredne veľký krok vzad na jednu dobu.

Dva 2. ĽAVÚ NOHU (ďalej len ĽN) prisuňte k PN, preneste čiastočnú váhu na ĽN a následne preneste váhu opäť na PN.

Raz 3. ĽN urobte stredne veľký krok vpred na jednu dobu.

Dva 4. PN prisuňťe k ĽN, preneste čiastočnú váhu na PN a následne preneste váhu opäť na ĽN.

samba-vpred-pan.JPGPán:

Raz 1. ĽN urobte stredne veľký krok vpred na jednu dobu.

Dva 2. PN prisuňťe k ĽN, preneste čiastočnú váhu na PN a následne preneste váhu opäť na ĽN.

Raz 3. PN urobte stredne veľký krok vzad na jednu dobu.

Dva 4. ĽN prisuňte k PN, preneste čiastočnú váhu na ĽN a následne preneste váhu opäť na PN.

SAMBA BOČNE A SAMBA VPRED (SAMBOVÝ POHUP BOČNE A SAMBOVÝ POHUP VPRED)

samba-bocne-a-vpred-dama.JPGDáma:

Raz 1. PN urobte krok bočne na jednu dobu.

Dva 2. ĽN prisuňte k PN, preneste čiastočnú váhu na ĽN a následne preneste váhu opäť na PN.

Raz 3. ĽN urobte krok vzad na jednu dobu.

Dva 4. PN prisuňte k ĽN, preneste čiastočnú váhu na PN a následne preneste váhu opäť na ĽN.

Raz 5. PN vykročte vpred na jednu dobu.

Dva 6. ĽN prisuňte k PN, preneste čiastočnú váhu na ĽN a následne preneste váhu opäť na PN.

samba-bocne-a-vpred-pan.JPGPán:

Raz 1. ĽN urobte krok bočne na jednu dobu.

Dva 2. PN prisuňte k ĽN, preneste čiastočnú váhu na PN a následne preneste váhu opäť na ĽN.

Raz 3. PN vykročte vpred na jednu dobu.

Dva 4. ĽN prisuňte k PN, preneste čiastočnú váhu na ĽN a následne preneste váhu opäť na PN.

Raz 5. ĽN urobte krok vzad na jednu dobu.

Dva 6. PN prisuňte k ĽN, preneste čiastočnú váhu na PN a následne preneste váhu opäť na ĽN.

SAMBA MIMO (POHUPOVÝ KROK MIMO)

samba-mimo-dama.JPGDáma:

Raz 1. PN urobte krok bočne.

Dva 2. ĽN prisuňte k PN, preneste čiastočnú váhu na ĽN a následne opäť na PN.

Raz 3. ĽN urobte krok vzad a otočte sa doľava.

Dva 4. PN prisuňte k ĽN, preneste čiastočnú váhu na PN a následne opäť na ĽN, pritom sa otáčajte vľavo.

Raz 5. PN vykročte vpred a naľavo od partnera (mimo partnera).

Dva 6. ĽN prisuňte k PN, trochu ňou zatlačte, no váhu prenášajte na PN.

Raz 7. ĽN krok vzad - partner prejde napravo od vás (mimo partnerky) - a otáčajte sa vpravo.

Dva 8. PN prisuňte k ĽN, preneste čiastočnú váhu na PN a následne opäť na ĽN. Dokončite otočenie doprava tak, aby ste stáli čelom k partnerovi v základnom postavení.

samba-mimo-pan.JPGPán:

Raz 1. ĽN urobte krok bočne.

Dva 2. PN prisuňte k ĽN, preneste čiastočnú váhu na PN a následne opäť na ĽN.

Raz 3. PN vykročte vpred a otočte sa doľava.

Dva 4. ĽN prisuňte k PN, preneste čiastočnú váhu na ĽN a následne opäť na PN, pritom sa otáčajte vľavo.

Raz 5. ĽN urobte krok vzad, partnerku veďte vpred a doprava (mimo partnera).

Dva 6. PN prisuňte k ĽN, preneste čiastočnú váhu na PN a následne opäž na ĽN.

Raz 7. PN vpred a doľava od partnerkiných nôh (mimo partnerky) a otáčajte sa vpravo.

Dva 8. ĽN prisuňte k PN, preneste čiastočnú váhu na ĽN a následne opäť na PN. Dokončite otočenie doprava tak, aby ste stáli čelom k partnerke v základnom postavení.

SAMBOVÉ ZÁŠVIHY

sambove-zasvihy-dama.JPGDáma:

Raz 1. PN urobte krok bočne.

Dva 2. ĽN voľne preložte za PN a čiastočnú váhu preneste na ĽN. Partner vás povedie tak, aby ste sa otočili doľava a na konci sa od neho vzdialili ľavým bokom. Neusilujte sa mu vzdorovať, ale dajte sa viesť.

Raz 3. ĽN urobte krok bočne a otočte sa tak, aby ste stáli čelom k partnerovi v základnom postavení (mal vás doň priviesť).

Dva 4. PN voľne preložte za ĽN a čiastočnú váhu preneste na PN. Partner vám zatlačí pravú ruku dozadu. Mali by ste zareagovať odvrátením pravého boku od partnera.

Raz 5. PN urobte krok bočne a otočte sa tak, aby ste stáli čelom k partnerovi. Partner povolí tlak pravej ruky.

Dva 6. ĽN prisuňte k PN, čiastočnú váhu preneste na ĽN.

sambova-zasvihy-pan.JPGPán:

Raz 1. ĽN urobte krok bočne.

Dva 2. PN voľne preložte za ĽN. Potlačte dámu dlaňou pravej ruky, ľavou rukou však netlačte vpred. Partnerka by sa mala potom otočiť doľava tak, aby sa na konci od vás vzdialila ľavým bokom.

Raz 3. PN urobte krok bočne, Ľavou rukou potlačte partnerkinu pravú ruku tak, aby sa otočila čelom k vám v základnom postavení.

Dva 4. ĽN voľne preložte za PN a čiastočnú váhu preneste na ĽN. Pravou rukou silnejšie potlačte dámu na chrbte a ľavou rukou ju trochu potisnite vpred. Dáma by mala zareagovať odvrátením pravého boku od vás.

Raz 5. ĽN urobte krok bočne, otočte partnerku tak, aby stála čelom k vám, povoľte tlak pravej ruky a ľavú ruku odtiahnite mierne dozadu.

Dva 6. PN prisuňte k ĽN, čiastočnú váhu preneste na PN.

Domáca úloha:

1. Ako rozdeľujeme Latinsko-americké tance?

2. Akou rýchlosťou sa hrá u nás rumba?

3. Aký je to tanec Jive?

4. Z čoho vznikol názov Cha-Cha (čača) ?

5. Napíš RPG príbeh o tom, ako si sa učil/a tancovať sambu (min. na 150 slov).

Domáce úlohy mi posielajte na mail anika105@azet.sk