Jdi na obsah Jdi na menu
 


*Vstúpite do tanečnej sály a čakáte na učiteľku. Zrazu do triedy vojde ladným krokom učiteľka tanca a privíta vás*Dobrý deň druháci. Tak znova sa stretávame na mojich hodinách*milo sa usmeje.*Tak dnes si povieme niečo o štandardných tancoch*začne rozoberať učivo.* Tak medzi spoločenské tance patrí: Quick step, Slow fox, Valčík, Tango a Waltz. Povieme si niečo o týchto tancoch, no dnešná hodina bude venovaná najmä Waltzu*oboznámi študentov z učivom a môžu sa pustiť do práce*

 

QUICKSTEP

Obrazek

Je rýchla forma foxtrotu a najrýchlejší štandardný tanec. Rytmus je 4/4 a taktov za minútu 50-56. Vyvinul sa do podoby schopnej vyjadriť elegantnejšiu hudbu v rýchlejšom tempe. Je to dynamický tanec založený na chôdzi a postupovej premene (chasse). Pre figúry používa diagonálne vzorce.

 

SLOWFOX

Obrazek

Je pomalý foxtrot, z ktorého aj vznikol. Slowfox je často označovaný za najťažší štandardný tanec. Tento tanec je založený na elegancii, rovnováhe, pohybe a rytme. Rytmus mý 4/4 a taktov za minútu 30.

 

 

 

VALČÍK

Obrazek

Tancoval sa rôznymi spôsobmi: napr. viedenský valčík sa tancoval na 3 kroky, francúzky alebo ruský na 2 kroky. Tieto obmeny valčíka mali jednu spoločnú črtu: začínali sa bočným krokom - od tzv. 2.pozície, zatiaľ čo dnešný valčík sa začína krokom vpred alebo vzad. Tancuje sa na 3/4 takt a hrá sa rýchlosťou 58-62 taktov za minútu.

 

TANGO

Obrazek

 

Spočíva v zaujatí správneho postavenia a v dosiahnutí nepolapiteľného mačacieho pohybu. Hudba tanga je dramatická, ohnivá, podmaňujúca a vzrušujúca. Tango má 30-33 taktov za minútu. 
 

 

 

WALTZ - ANGLICKÝ VALČÍK

Obrazek

 

Má lyrický charakter. Kroky a figúry na seba viažu plynule, pohyby sú pokojné a ladné. Má 3/4 takt a hrá sa v tempe 32 taktov za minútu, pričom prvá doba je hudobne zdôraznená.

 

 

*milo usmeje sa na žiakov*Tak to by bolo všetko z teoretickej časti a ideme na vytúženú praktickú časť.*Hneď sa študentom rozjasnia tváre a preberú sa z dlhého spánku.*Naučíme sa tancovať Waltz - Anglický valčík.

 

ZATVORENÁ ZMENA VĽAVO A VPRAVO

ENGLISH WALTZ - KROKY DÁMYDáma: Začnite obrátená ľavým plecom k stene. Telo je obrátené smerom do miestnosti spôsobom, ktorý tanečníci nazývajú chrbtom do smeru tanca.

Raz 1. PRAVOU NOHOU (ďalej len PN) urobte krok vzad.

Dva 2. ĽAVOU NOHOU (ďalej len ĽN) urobte krok bočne v úrovni PN.

Tri 3. PN prisuňte k ĽN a dbajte o to, aby ste váhu preniesli na PN.

Raz 4. ĽN urobte krok vzad.

Dva 5. PN urobte krok bočne v úrovni PN.

Tri 6. ĽN prisuňte k PN a dbajte o to, aby ste váhu preniesli na ĽN.

ENGLISH WALTZ - KROKY PÁNAPán: Začnite obrátený pravým plecom k stene. Telo je obrátené smerom do miestnosti spôsobom, ktorý tanečníci nazývajú čelom do smeru tanca.

Raz 1. ĽN vykročte vpred.

Dva 2. PN urobte krok bočne v úrovni ĽN.

Tri 3. ĽN prisuňte k PN a dbajte o to, aby ste váhu preniesli na ĽN.

Raz 4. PN vykročte vpred.

Dva 5. ĽN urobte krok bočne v úrovni PN.

Tri 6. PN prisuňte k ĽN a dbajte o to, aby ste váhu preniesli na PN.

OTÁČKA VĽAVO

otacka-vlavo.jpgDáma: Postavte sa ľavým plecom k stene a mierne sa natočte doľava tak, že budete stáť šikmo smerom k stene. Toto začiatočné postavenie sa nazýva chrbtom šikmo do stredu miestnosti.

Raz 1. PN urobte krok vzad a začnite sa točiť doľava.

Dva 2. ĽN urobte krok bočne a stále sa otáčajte vľavo.

Tri 3. PN prisuňte k ĽN a stále sa otáčajte vľavo. Teraz by ste mali byť obrátená pravým plecom k stene.

Raz 4. ĽN vykročte vpred a stále sa otáčajte vľavo.

Dva 5. PN urobte krok bočne a stále sa otáčajte vľavo.

Tri 6. ĽN prisuňte k PN a dokončite otáčku vľavo. Teraz by ste mali byť v postavení chrbtom šikmo k stene. Počas celej figúry by ste mali urobiť 3/4 celej otočky, to znamená že by ste sa mali natočiť o 270°.

Pán: Postavte sa pravým plecom k stene a natočte sa 45° doľava tak, že budete stáť šikmo smerom do miestnosti. Toto začiatočné postavenie sa nazýva čelom do stredu miestnosti.

Raz 1. ĽN vykročte vpred a začnite sa točiť doľava.

Dva 2. PN urobte krok bočne a stále sa otáčajte vľavo.

Tri 3. ĽN prisuňte k PN a stále sa otáčajte vľavo. Teraz by ste mali byť ľavým plecom obrátený k stene.

Raz 4. PN urobte krok vzad a stále sa otáčajte vľavo.

Dva 5. ĽN urobte krok bočne a stále sa otáčajte vľavo.

Tri 6. PN prisuňte k ĽN a dokončite otáčku vľavo. Teraz by ste mali byť v postavení čelom šikmo k stene. Počas celej figúry by ste mali urobiť 3/4 celej otočky, to znamená že by ste sa mali natočiť o 270°.

OTÁČKA VPRAVO

otacka-vpravo-dama.jpgDáma: Postavte sa diagonálne do stredu a chrbtom k miestnosti. Toto postavenie tanečníci nazývajú chrbtom šikmo k stene.

Raz 1. PN urobte krok vzad.

Dva 2. ĽN urobte krok bočne v úrovni PN.

Tri 3. PN prisuňte k ĽN.

Raz 4. ĽN urobte krok vzad a začnite sa otáčať vpravo.

Dva 5. PN urobte krok bočne a stále sa otáčajte vpravo.

Tri 6. ĽN prisuňte k PN a stále sa otáčajte vpravo. Teraz by malo vaše pravé plece smerovať k stene.

Raz 7. PN vykročte vpred a stále sa otáčajte vpravo.

Dva 8. ĽN urobte krok bočne a stále sa otáčajte vpravo.

Tri 9. PN prisuňte k ĽN a dokončite otáčanie vpravo. Teraz by ste mali byť v postavení chrbtom šikmo do stredu.

Raz 10. ĽN urobte krok vzad.

Dva 11. PN urobte krok bočne v úrovni ĽN.

Tri 12. ĽN prisuňte k PN do postavenia chrbtom šikmo do stredu.

otacka-vpravo-pan.jpgPán: Postavte sa čelom šikmo k stene smerom od miestnosti. Toto postavenie tanečníci nazývajú čelom šikmo k stene.

Raz 1. ĽN vykročte vpred.

Dva 2. PN urobte krok bočne.

Tri 3. ĽN prisuňte k PN.

Raz 4. PN vykročte vpred a začnite sa otáčať vpravo.

Dva 5. ĽN urobte krok bočne a stále sa otáčajte vpravo.

Tri 6. PN prisuňte k ĽN a stále sa otáčajte vpravo. Teraz by malo vaše ľavé plece smerovať k stene.

Raz 7. ĽN urobte krok vzad a stále sa otáčajte vpravo.

Dva 8. PN urobte krok bočne a stále sa otáčajte vpravo.

Tri 9. ĽN prisuňte k PN a dokončite otáčanie vpravo. Teraz by ste mali byť v postavení čelom šikmo do stredu.

Raz 10. PN vykročte vpred.

Dva 11. ĽN urobte krok bočne v úrovni PN.

Tri 12. PN prisuňte k ĽN do postavenia čelom šikmo do stredu.

ZÁŠVIH, POSTUPOVÁ PREMENA A OTÁČKA VPRAVO

zasvih-postupova-premena-a-otacka-vpravo-dama.jpgDáma: Začnite v postavení chrbtom šikmo k stene.

Raz 1. PN urobte krok vzad.

Dva 2. ĽN urobte krok bočne a pravým bokom sa odrolujte po pravom boku partnera do partnerovho ľavého do promenádneho postavenia.

Tri 3. PN voľne krížte za ĽN a stále sa otáčajte tak, aby vaša pravá strana bola asi 30 cm od partnerovho boku v promenádnom postavení.

Raz 4. ĽN vykročte priečne vpred cez PN v smere paralelne so stenou. Začnite sa točiť vľavo a zostaňte v promenádnom postavení.

Dva 5. PN urobte krok bočne paralelne so stenou, stále sa otáčajte vľavo. To všetko na pol doby.

A 6. ĽN prisuňte k PN, stále sa otáčajte vľavo. To všetko na pol doby. Teraz by ste mali byť k partnerovi obrátená čelom.

Tri 7. PN urobte krok bočne a stále sa pohybujte smerom paralelne k stene.

Raz 8. ĽN urobte krok vzad. Partner vykročí mimo vašej pravej strany (mimo partnerky) a začne sa točiť doprava.

Dva 9. PN urobte krok bočne a stále sa otáčajte vpravo. Pri tomto kroku by sa mal partner dostať do vášho smeru.

Tri 10. ĽN prisuňte k PN, stále sa otáčajte. Pravé rameno by malo smerovať k stene (postavenie čelom do smeru tanca).

Raz 11. PN urobte krok vzad a stále sa otáčajte vpravo.

Dva 12. ĽN urobte krok bočne a stále sa otáčajte vpravo.

Tri 13. PN prisuňte k ĽN a stále sa otáčajte vpravo. Zaujmite postavenie chrbtom šikmo do stredu.

zasvih-postupova-premena-a-otacka-vpravo-pan.jpgPán: Začnite v postavení čelom šikmo k stene.

Raz 1. ĽN vykročte vpred a začnite pravou rukou tlačiť do rotácie na chrbát dámy.

Dva 2. PN urobte krok bočne a natočte partnerku tak, že sa pravým bokom rotuje po vašom ľavom boku. Vy sa netočte. Veďte ju pravou rukou.

Tri 3. ĽN voľne krížte za PN a veďte dámu tak, aby dokončila točenie. Teraz by mala byť obrátená pravým bokom približne 30 cm od vás v promenádnom postavení.

Raz 4. PN vykročte vpred priečne cez ĽN paralelne pozdĺž steny v promenádnom postavení.

Dva 5. ĽN urobte krok bočne paralelne so stenou a prstami pravej ruky vyviňte tlak do ruky partnerky. Tento krok trvá len pol doby.

A 6. PN prisuňte k ĽN a dokončite do zatvoreného postavenia, aby sa k vám obrátila čelom. To všetko len na pol doby.

Tri 7. ĽN urobte krok bočne a stále sa pohybujte paralelne so stenou. Dáma by k vám mala byť v zavretom čelnom postavení.

Raz 8. PN vykročte vpred pozdĺž ľavého boku partnerky (krok mimo partnerky) a začnite sa točiť doprava.

Dva 9. ĽN urobte krok bočne, otáčajte sa vpravo. Pri tomto kroku by sa mala partnerka dostať do vášho smeru.

Tri 10. PN prisuňte k ĽN a stále sa otáčajte vpravo. Ľavé plece by malo smerovať k stene (pozícia chrbtom k smeru tanca).

Raz 11. ĽN urobte krok vzad a stále sa otáčajte vpravo.

Dva 12. PN urobte krok bočne a otáčajte sa vpravo.

Tri 13. ĽN prisuňte k PN a dokončite otáčanie. Zaujmite postavenie čelom šikmo do stredu.

Verím, že sa vám táto hodina tanca páčila a prídete aj o rok, keď už budete tretiaci*šibalsky sa zasmeje*Dovidenia o rok*zadá domácu úlohu a odíde z triedy.*

Domáca úloha:

1. Opíš vlastnosti jedného zo štandardných tancov, čo sme sa dnes učili.

2. Napíš RPG príbeh o tom ako si sa učil Waltz - Anglický valčík (min. 150 slov ocením viac).

Domáce úlohy mi posielajte na mail anika105@azet.sk